Czech Industrial Fabrics

Výrobca filtračných pásov na priemyselnú filtráciu a odvodňovanie kalov

O společnostiKontakt

Czech Industrial Fabrics s.r.o.

O společnosti

Sme dodávateľmi zariadení a technologických celkov na filtráciu priemyselných kvapalín a odvodňovanie mestských a priemyselných kalov.

Ponúkame filtračné médiá a náhradné diely na rôzne druhy strojov, napr.:

filtračné sitá na pásové lisy,
filtračné sitá na pásové zahusťovače kalu,
filtračné sitá na horizontálne pásové vákuové filtre,
textilné pásy na pásové dopravníky,
Sitá do sušiacich častí priemyselných strojov.

Stroje na priemyselnú filtráciu a odvodňovanie kalov by mali mať kvalitné a na vysokej technologickej úrovni, aby bola zaistená maximálna efektivita a výťažnosť separačného procesu, spoľahlivosť stroja pri minimálnych požiadavkach na obsluhu a servis a dlhá životnosť aj pri kontinuálnej prevádzke. Na zabezpečenie týchto vlastností spolupracujeme s poprednými svetovými výrobcami zariadení na odvodňovanie kalov a filtráciu, ktorí poskytujú nadštandardnú technickú podporu a servis.

Filtračné zariadenia dodávame aj na kľúč ako kompletné filtračné systémy vrátane čerpadiel, potrubí, armatúr, nádrží na prípravu chemikálií, riadiacich jednotiek, dopravníkov a ďalšieho príslušenstva.

Poskytujeme technickú podporu, záručný a pozáručný servis a všetky náhradné diely a spotrebný materiál.

Našim zákazníkom navrhujeme riešenia filtračných systémov, ktoré čo možno najpresnejšie spĺňajú výrobné kritériá pri zachovaní minimálnej výšky obstarávacích a prevádzkových nákladov. Vysoká efektivita filtrácie a nízke prevádzkové náklady zaručujú rýchlu návratnosť vstupnej investície.

Pred inštaláciou systému je vhodné uskutočniť filtračné testy na skúšobnom filtračnom zariadením. Overíme tak funkčnosť systému, získame informácie o výstupnej sušine kalového koláča, kvalite filtrátu, o potrebnej veľkosti a celkovej vhodnosti systému. Pomerne presne dokážeme odhadnúť prevádzkové výsledky a zabezpečiť potrebnú prevádzkovú kapacitu.