• background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview

Vitajte na stránkach spoločnosti Czech Industrial Fabrics

Czech Industrial Fabrics

Sme dodávateľmi zariadení a technologických celkov na filtráciu priemyselných kvapalín a odvodňovanie mestských a priemyselných kalov.

Ponúkame filtračné médiá a náhradné diely na rôzne druhy strojov, napr.:

 • filtračné sitá na pásové lisy,
 • filtračné sitá na pásové zahusťovače kalu,
 • filtračné sitá na horizontálne pásové vákuové filtre,
 • textilné pásy na pásové dopravníky,
 • Sitá do sušiacich častí priemyselných strojov.

Stroje na priemyselnú filtráciu a odvodňovanie kalov by mali mať kvalitné a na vysokej technologickej úrovni, aby bola zaistená maximálna efektivita a výťažnosť separačného procesu, spoľahlivosť stroja pri minimálnych požiadavkach na obsluhu a servis a dlhá životnosť aj pri kontinuálnej prevádzke. Na zabezpečenie týchto vlastností spolupracujeme s poprednými svetovými výrobcami zariadení na odvodňovanie kalov a filtráciu, ktorí poskytujú nadštandardnú technickú podporu a servis.

Filtračné zariadenia dodávame aj na kľúč ako kompletné filtračné systémy vrátane čerpadiel, potrubí, armatúr, nádrží na prípravu chemikálií, riadiacich jednotiek, dopravníkov a ďalšieho príslušenstva.

Poskytujeme technickú podporu, záručný a pozáručný servis a všetky náhradné diely a spotrebný materiál.

Našim zákazníkom navrhujeme riešenia filtračných systémov, ktoré čo možno najpresnejšie spĺňajú výrobné kritériá pri zachovaní minimálnej výšky obstarávacích a prevádzkových nákladov. Vysoká efektivita filtrácie a nízke prevádzkové náklady zaručujú rýchlu návratnosť vstupnej investície.

Pred inštaláciou systému je vhodné uskutočniť filtračné testy na skúšobnom filtračnom zariadením. Overíme tak funkčnosť systému, získame informácie o výstupnej sušine kalového koláča, kvalite filtrátu, o potrebnej veľkosti a celkovej vhodnosti systému. Pomerne presne dokážeme odhadnúť prevádzkové výsledky a zabezpečiť potrebnú prevádzkovú kapacitu.