Filtračné sitá

Domov » Filtrační tkaniny » Filtračné sitá

Nekonečné filtračné sitá s rozoberateľným či nerozoberateľným spojom sa používajú v širokej škále aplikácií na filtrovanie a odvodňovanie kalov alebo iných materiálov v rôznych odvetviach priemyslu.

Zvyčajne sa vyrábajú z PET (polyesteru), ktorý sa vyznačuje vysokou rozmerovou stabilitou a odolnosťou proti opotrebovaniu. Filtračné sitá určené na filtráciu abrazívnych suspenzií a/alebo filtráciu v alkalickom prostredí sa vyrábajú z PAD (polyamidu) alebo z kombinácie PAD a PET. Tak je zabezpečená optimálna rozmerová stabilita, odolnosť proti oderu a vysokému pH. PP (polypropylénové) filtračné sitá sa používajú v agresívnom chemickom prostredí.

Možnosti použitia:

  • odvodňovanie komunálnych a priemyselných kalov na pásových lisoch,
  • zahusťovanie kalov na pásových zahusťovačoch,
  • odvodňovanie jemných suspenzií na pásových vákuových filtroch,
  • dopravné pásy.