Filtračné sitá pre pásové vákuové filtre

Domov » Filtrační tkaniny » Filtračné sitá » Filtračné sitá pre pásové vákuové filtre

Filtračné sitá pre pásové vákuové filtre sa používajú na filtráciu jemných anorganických suspenzií, obzvlášť v ťažobnom priemysle a tepelných elektrárňach (FGD).

Pri výrobe niektorých typov sít určených na filtráciu veľmi jemných suspenzií sa okrem PET monofilových vlákien používajú tiež PET multifilové vlákna. Vypĺňajú otvory v site z monofilového vlákna a sito tak účinnejšie zachytáva veľmi malé častice. Nevýhodou multifilového vlákna je pomerne rýchle znižovanie priedušnosti sita počas prevádzky. Zanáša sa totiž omnoho rýchlejšie,  ako v prípade, že by boli otvory v tkanine vyrobené len z monofilového vlákna. Životnosť sita sa tým skracuje, a preto boli v minulosti vyvinuté rôzne typy jednovrstvových a dvojvrstvových monofilových tkanín, ktoré zachytávali aj veľmi malé častice jemných suspenzií, pričom k zaneseniu nedochádzalo v takom krátkom čase. Pri monofilových tkaninách však treba použiť vlákna s malými priemermi, aby vznikol veľký počet malých otvorov. V takom prípade je pevnosť sita v ohybe nižšia ako pri sitách vyrobených z multifilových vlákien. Najmä na veľkých pásových filtroch hrozí väčšie riziko, že sa sito zvlní alebo že sa na ňom vytvoria záhyby, čím sa poškodzuje.

V súčasnosti ponúkame filtračné sitá novej generácie vyrobené výlučne z monofilových vlákien. Vďaka jedinečnej štruktúre majú veľmi dobré filtračné a zároveň mechanické vlastnosti (vysoká pevnosť sita v ohybe). Vhodné sú najmä pre široké stroje, na ktorých je nevyhnutné použiť sitá s výbornými mechanickými vlastnosťami.

Filtračné sitá na filtráciu minerálov

OreTex (210–280 CFM)

OreTex (210–280 CFM)

OreTex  (210 – 280 CFM)

Filtračné sitá OreTex sa používajú na filtráciu kalov na horizontálnych vákuových filtroch v ťažobnom priemysle.

Možnosti použitia:

 • filtrácia uhoľného prachu v uhoľných baniach,
 • filtrácia mletej horniny v medených baniach,
 • filtrácia fosfátových hornín,
 • výroba kyseliny fosforečnej.

 

Filtračné sitá na odvodňovanie sadrovcovej suspenzie (FGD)

FGD-Tex50 (50 CFM)

FGD-Tex50 (50 CFM)

FGD-Tex  (30 – 50 CFM)

Filtračné tkaniny FGD-Tex sú vyrobené z monofilových a multifilových PET vlákien. Majú výborné mechanické vlastnosti a zachytávajú aj malé častice. Používajú sa na filtráciu jemných sadrovcových suspenzií, ktoré vznikajú pri odsírovaní plynov v tepelných elektrárňach.

Možnosti použitia:

 • odvodňovanie sadrovcovej suspenzie v tepelných elektrárňach,
 • filtrácia popolčeka v tepelných elektrárňach.

FGD-Master  (50 – 60 CFM)

FGD-Master je filtračné sito novej generácie na odvodňovanie sadrovcovej suspenzie, ktorá vzniká pri odsírovaní v tepelných elektrárňach a spaľovniach.

Jedinečná štruktúra prispieva k vynikajúcim filtračným a mechanickým vlastnostiam. Horná strana sita je vyrobená z monofilových vlákien s malými priemermi, čím vzniká veľa otvorov. Spodná strana je vyrobená z útkových vlákien s veľkými priemermi, vďaka čomu má sito vysokú pevnosť v ohybe.

Hlavné výhody sita FGD-Master:

 • veľmi dobré filtračné vlastnosti,
 • vysoká priedušnosť počas celej životnosti sita,
 • vysoká stabilita väzby,
 • vysoká pevnosť sita v priečnom ohybe zaisťuje veľmi dobrú odolnosť proti krčeniu,
 • životnosť sita o 20-50 % dlhšia v porovnaní so štandardnými typmi sít.

Hlavní výhody síta FGD-Master