Používané materiály

Domov » Filtrační tkaniny » Filtračné sitá » Používané materiály

Používané materiály

Používané materiály

Filtračné sitá vyrábame len z kvalitných vlákien od popredných svetových výrobcov.

PET (polyester) sa vďaka odolnosti proti hydrolýze používa na výrobu sušiacich sít.

PEEK (poly-éter-éter-ketón) je odolný proti hydrolýze v celej škále pH. Používa sa na výrobu spojov na tkaných sušiacich sitách na zvýšenie odolnosti spoja.

PET (polyester) odolný proti usádzaniu nečistôt je materiál so špeciálnym zložením, ktoré znižuje adhéziu nečistôt a používa sa v papierenských strojoch, kde dochádza k usádzaniu nečistôt na sušiacich sitách.

PPS (polyfenylén sulfid) je odolný proti hydrolýze a  vhodný do sušiacich častí papierenských strojov, kde pod vplyvom vysokej teploty dochádza k hydrolýze polyesterových sít, najmä na okrajoch. Z PPS môžeme vyrobiť buď celé sito, alebo len okraje.

PET (polyester) je odolný proti oderu a používa sa na výrobu filtračných sít.

PAD (polyamid) sa využíva pri aplikáciách s vysokým pH. Pri výrobe niektorých sít sa na zvýšenie odolnosti proti oderu používa kombinácia PET a PAD vlákien.

PP (polypropylén) sa používa pri aplikáciách, kde musí byť sito schopné odolať vplyvu chemikálií v širokej škále hodnôt pH.