HRB – Vákuový pásový filter s gumovým podporným pásom

HRB je kontinuálny vákuový pásový filter s vysokou mernou kapacitou a nízkou zvyškovou vlhkosťou filtračného koláča. Filtračný koláč je možno kontinuálne premývať. Systém osvedčeného utesnenia vákua a podpory filtračného sita pomocou gumového pása poskytuje nízke nároky na údržbu, nízku spotrebu energie a malé opotrebenie dielov. Efektívna filtračná plocha je v rozmedzí 0,5–120 m2.

Výhody:

 • Kontinuálna prevádzka bez periodického odpájania zdroja vákua poskytuje rovnomerný a homogénny filtračný koláč.
 • Veľmi vysoké merné kapacity vákuového filtra.
 • Kontinuálne pôsobenie vákua zabezpečuje vysokú efektivitu premývania filtračného koláča a nízku zvyškovú vlhkosť.
 • Systém podporného gumového pása a utesnenie vákua je v praxi dobre preverený a poskytuje dobré výsledky filtrácie aj pre ťažké prevádzkové podmienky.
 • Šetrný spôsob posunu filtračného sita zaisťuje jeho dlhú životnosť.
 • Efektívna filtračná plocha 0,5–120 m2.

Typické aplikácie:

 • Chemický priemysel
 • Papierenský priemysel
 • FGD – odsírenie dymových plynov
 • Oceliarne a výroba hliníka
 • Banský priemysel: piesok, urán, meď, nikel, uhlie, zlato atď.

Na základe výsledkov filtračnej skúšky suspenzie v našom laboratóriu vám navrhneme optimálne riešenie pre vašu aplikáciu.

1 2 3

Ak chcete získať viac informácií o vákuovom filtri HRB, prosím kontaktujte nás tu.