HTH – Vákuový pásový filter

HTH je vákuový pásový filter s kontinuálnym posunom filtračného sita a s prerušovaným pôsobením vákua. Filtračné sito nie je podopierané gumovým pásom, ale vákuovým roštom. Vákuový rošt je opatrený pojazdnými kolieskami a v čase pôsobenia vákua sa pohybuje spoločne s filtračným sitom a prebieha filtrácia. Vákuový rošt sa zastaví pri dosiahnutí koncovej polohy a v tomto okamihu je zároveň odpojené vákuum, aby sa prerušil kontakt medzi vákuovým roštom a filtračným sitom. Následne je vákuový rošt rýchlo posunutý pomocou pneumatického valca späť do počiatočnej polohy a opäť je pripojené vákuum a začína ďalší filtračný cyklus. Rýchlosť posunu filtračného sita je nastaviteľná a môže byť okamžite zmenená pomocou frekvenčného meniča na pohone filtračného sita.

Špecifické vlastnosti filtra HTH

 • Vysoká flexibilita
 • Jednoduchá údržba a súvisiace náklady
 • Vysoká efektivita premývania
 • Separácia filtrátu od premývacej vody
 • Stroj je možné opatriť čiastočnými alebo úplnými ochrannými krytmi
 • Možnosť sušenia filtračného koláča s využitím pary
 • Efektívna filtračná plocha 0,5–60 m2
 • Hrúbka filtračného koláča a rýchlosť posunu filtračného sita môžu byť jednoducho a nezávisle nastavené pre dosiahnutie optimálnych výsledkov filtrácie.

Typické aplikácie

 • Papierenský priemysel
 • Banský priemysel – horniny, rudy, piesok, sadrovec, vápenec, sírany, fosforečnany, kovy, uhlie atď.
 • FGD – odsírenie dymových plynov
 • Kaly vznikajúce pri výrobe kovov (hliník atď.)
 • Farmaceutický priemysel
 • Biotechnológia
 • Chemický priemysel
 • Potravinársky priemysel
 • Výroba kyselín vínnej, citrónovej, boritej, fosforečnej
 • Recyklácia síry
 • Popolček

Na základe výsledkov filtračnej skúšky suspenzie v našom laboratóriu vám navrhneme optimálne riešenie pre vašu aplikáciu.

K dispozícii je aj mobilný skúšobný vákuový filter na testovanie priamo na mieste u zákazníka.

2

1

3

4

Ak chcete získať viac informácií o vákuovom filtri HRB, prosím kontaktujte nás tu.