Komorové kalolisy

Zaisťujeme predaj a servis komorových a membránových kalolisov od anglického výrobcu Latham International Ltd.

Od svojho založenia roku 1981 si Latham International vybudoval pozíciu svetového lídra v oblasti tlakovej filtrácie. Zameriava sa najmä na vývoj plne automatických kalolisov, ktoré pracujú bez nutnosti zásahu obsluhy.

Kalolisy Latham International majú jednoduché ovládanie a sú konštruované pre nepretržitú prevádzku a dlhú životnosť.

 

Typický filtrační koláč

Typický filtračný koláč

kalolis-latham

Filtrační koláč, Heineken, Holandsko

Filtračný koláč, Heineken, Holandsko

 

Výhody kalolisov v porovnaní s alternatívnymi metódami odvodnenia

  • Vyššia dosahovaná sušina
  • Vyššia čistota filtrátu
  • Kompaktnejší filtračný koláč, s ktorým sa lepšie manipuluje
  • Vysoká flexibilita voči filtrovanej suspenzii
  • Nízke prevádzkové náklady
  • Nízka spotreba flokulantu
  • Malé množstvo pohyblivých častí – menšie požiadavky na údržbu
  • Minimálna životnosť rámu kalolisu je 25 rokov
  • Jednoduchá obsluha
  • Nízka hlučnosť
Zákazníci Latham International

Zákazníci Latham International

Oblasti použitia kalolisov:

Čistiarne odpadových vôd

Komunálne a priemyselné kaly

Úprava pitnej a priemyselnej vody

Kamencové a železité kaly, technologická voda, neutralizačné stanice

Spracovanie v chemickom priemysle

Pigmenty a farbivá, titánová bieloba, odvodňovanie suspenzií v chemickom a farmaceutickom priemysle

Priemyselná výroba:

Pokovovanie a povrchová úprava kovov, odpady z garbiarní, textilný priemysel, výroba farieb atď.

Spracovanie kovov a minerálov:

Hydroxidy, drahé kovy, spracovanie minerálov atď.

Keramický priemysel:

Príprava keramickej hmoty, recyklácia glazúry

Potravinársky priemysel:

Spracovanie cukrovej repy, výroba piva, jedlé oleje, vosky a tuky atď.