Repasované kalolisy a modernizácia jestvujúceho zariadenia u zákazníka

Domov » Komorové kalolisy » Repasované kalolisy a modernizácia jestvujúceho zariadenia u zákazníka

Před modernizací

Pred modernizáciou

Latham International sa okrem výroby nových kalolisov špecializuje aj na predaj repasovaných kalolisov a na modernizáciu jestvujúceho zariadenia u zákazníka.

Renovácia

Latham International má k dispozícii množstvo kalolisov vhodných pre renováciu. Renováciou kalolisu sa dosahuje rovnakých štandardov ako u nového zariadenia.

Renovácia môže zahŕňať nasledovné:

Po modernizací

Po modernizácii

 • Výmena alebo renovácia hydrauliky
 • Pieskovanie a náter rámu
 • Výmena filtračných dosiek
 • Inštalácia najmodernejšieho mechanizmu na posun dosiek a automatickej umývačky filtračných plachietok (voliteľné)
 • Nový riadiaci systém
 • Úspory až 50 % v porovnaní s novým kalolisom

 

Modernizácia jestvujúceho zariadenia u zákazníka:

Modernizovaný kalolis v chodu

Modernizovaný kalolis v chod

 • Inštalácia najmodernejšieho mechanizmu na posun dosiek a umývačky plachietok (voliteľné)
 • Výmena filtračných dosiek, prípadne prestavba na membránový kalolis
 • Všetko je inštalované na jestvujúce zariadenie zákazníka
 • Čerpadlo pre dopravu kalu
 • Jednotka na prípravu prídavných chemikálií