Typy kalolisov a princíp ich funkcie

Domov » Komorové kalolisy » Typy kalolisov a princíp ich funkcie

Klasické komorové kalolisy

filtracny-kolac

Membránové kalolisy

medium

Membránové komorové dosky sa používajú na ťažko lisovateľné kaly. Použitie membrán môže výrazne zvýšiť podiel sušiny vo filtračnom koláči a skrátiť dobu filtračného cyklu.

membranové kalolisy 2

 Rámové kalolisy (rám a doska)

Všeobecne sa používajú iba pre aplikácie, kde sa požaduje použitie filtračného papiera.

Rámové kalolisy