Výrobky

Latham International ponúka široký sortiment zariadení pre priemyselnú filtráciu, pre odvodňovanie kalov a pre úpravu a čistenie odpadových vôd; tento sortiment zahŕňa kalolisy a súvisiace technologické systémy (riadiace jednotky, nádrže, prípravu flokulantu, čerpadlá, potrubie a armatúry, dopravníky atď.).

vyrobky-latham

Hlavným zameraním firmy je výroba a vývoj komorových, membránových a rámových kalolisov.

Kalolisy je možné dodať ako manuálne, poloautomatické alebo plne automatické. Latham International je svetovým lídrom v oblasti vývoja plne automatických kalolisov, ktoré pracujú bez obsluhy alebo s minimálnymi požiadavkami na obsluhu.

Rozmery kalolisov

Od malých laboratórnych kalolisov s rozmerom dosiek od 250 mm × 250 mm až po veľké priemyselné kalolisy s rozmerom dosiek 2100 mm × 2100 mm a objemom až 25 m3.

Lisovacie tlak: do 30 barů

Príslušenstvo kalolisov:

Automatický posun dosiek
Automatické umývanie plachietok
Automatické striasanie koláča z plachietok
Svetelná ochrana
Automatické odkvapové systémy
Riadiaca jednotka
Jednotka pre prítlak membrán
Premývanie a prefukovanie filtračného koláča
Vyhrievanie filtračných dosiek
Prefukovanie jadra

Systémy u poloautomatických a plne automatických kalolisov

Štandardné oddeľovanie dosiek u kalolisu s bočným rámom

Štandardné oddeľovanie dosiek u kalolisu s horným rámom

Plně automatický kalolis 1500 mm x 1500 mm, Multi –shake (Norsko)

Plne automatický kalolis 1500 mm × 1500 mm, Multi –shake (Nórsko)

Multi – linked Shaker: Automatické striasanie koláča z dosiek
Striasanie filtračného koláča pribieha naraz z viacerých filtračných dosiek. Používa sa u plne automatických kalolisov.

Single – Shaker: Individuálne striasanie koláča z dosiek
Vozík na manipuláciu s filtračnými doskami má v sebe zabudovaný vibračný mechanizmus, ktorý striasa filtračný koláč z každej dosky zvlášť. Používa sa u plne automatických kalolisov.

Vysokotlaková umývačka plachietok

Automatická myčka plachetek Latham International

Automatická umývačka plachietok Latham International

Latham International vyvinul a patentoval prvú vysokotlakovú
umývačku plachietok so zníženou hlavou, ktorá je dnes štandardom pre väčšinu výrobcov. Efektívne umývanie plachietok zlepšuje kvalitu filtrátu a filtračného koláča, zaisťuje stálu priepustnosť filtračnej plachietky a zvyšuje jej životnosť.

Tlak umývacej vody:                  do 100 barů

Rýchlosť pohybu dýzy:   nastaviteľná