MTF – Modulárny vákuový pásový filter

Ide o horizontálny pásový vákuový filter s pevným vákuovým roštom a s prerušovaným pohybom filtračného sita. V časti filtračného cyklu, kedy sa pod vákuovým roštom nachádza vákuum, sa filtračný pás nepohybuje a vo filtračnej zóne pásu prebieha filtrácia. V tejto časti filtračného cyklu je možné vykonávať aj premývanie filtračného koláča. Pred výstupom filtračného koláča zo stroja prebehá ešte vysušovanie koláča pomocou vzduchu. V prípade potreby je možné v sušiacej zóne stroje inštalovať mechanické lisovacie zariadenie na zvýšenie výstupnej sušiny filtračného koláča. Lisovacie zariadenie môže pracovať samostatne alebo môže byť ešte doplnené prefukovaním filtračného koláča tlakovým vzduchom. Po ukončení fázy filtrácie dôjde k odpojeniu vákua pod vákuovým roštom, filtračný pás sa posunie a na konci stroja odpadáva filtračný koláč. Potom prebehá čistenie filtračného pása z oboch strán pomocou tlakovej umývačky. Doba aplikácie vákua a dĺžka posunu pásu sú nastaviteľné hodnoty.

Modulárna konštrukcia filtra MTF zabezpečuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu a nastavenie parametrov stroja na rôzne prevádzkové podmienky. S ohľadom na nízku výšku stroja môže byť inštalované niekoľko filtrov nad seba, a jednoducho tak môže byť zvýšená kapacita stroja bez potreby ďalšieho miesta pre inštaláciu.

Výhody:

 • Výrazne menšie požiadavky na zastavanú plochu, pretože moduly filtrov môžu byť umiestnené nad seba.
 • Jednoduchá a veľmi robustná konštrukcia s málo pohyblivými časťami.
 • Iba jedna časť filtra podlieha opotrebovaniu: filtračné sito.
 • Nastavenie stroja môže byť jednoducho a rýchlo optimalizované, pokiaľ dôjde k zmene druhu filtrovanej suspenzie alebo k zmene prietoku, keďže všetky parametre, ako doba pôsobenia vákua, rýchlosť pásu, dĺžka posunu pásu atď., môžu byť okamžite zmenené.
 • Výrazné zníženie zvyškovej vlhkosti filtračného koláča je možné pri inštalácii lisovacieho zariadenia.
 • Modulárna konštrukcia umožňuje výrazné zníženie investičných nákladov.
 • Efektívna filtračná plocha 0,5–50 m2.

Typické oblasti použitia:

 • Chemický priemysel
 • Farmaceutický priemysel
 • Papierenský priemysel
 • FGD – odsírenie dymových plynov
 • Banský priemysel – horniny, piesok, sadrovec, vápence atď.

6

1

2

3

4

5

Na základe výsledkov filtračnej skúšky suspenzie v našom laboratóriu vám navrhneme optimálne riešenie pre vašu aplikáciu.

K dispozícii je aj mobilný skúšobný vákuový filter na testovanie priamo na mieste u zákazníka.

Ak chcete získať viac informácií o vákuovom filtri MTF, prosím kontaktujte nás tu.

Leave a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *