Odstredivé separátory

 

Odstredivé separátory PIERALISI

Vertikálne odstredivé separátory sa používajú v rôznych odvetviach priemyslu na separáciu dvoch nemiešateľných kvapalín alebo na separáciu pevných látok a jednej alebo dvoch nemiešateľných kvapalín. Vysoké otáčky a veľký priemer bubna separátora generujú veľmi vysokú odstredivú silu, ktorá zaisťuje extrémnu účinnosť separačných procesov.

PIERALISI môže ponúknuť štandardné alebo užívateľsky upravené stroje so špeciálnymi požiadavkami. Odstredivé separátory nachádzajú uplatnenie napríklad v nasledujúcich oblastiach:

Odstředivý separátor

Odstredivý separátor

Procesy v oblasti životného prostredia

 • Odvodňovanie mestských a priemyselných kalov
 • Odvodňovanie zvieracích kalov a biomasy

Chemické procesy

 • Výrobné procesy zahŕňajúce medziprodukty, produkty a recyklácie odpadov
 • Procesy pri výrobe polymérov HDPE, PVC a PP
 • Výrobné procesy vo farmaceutickom priemysle a v biotechnológiách
 • Spracovanie minerálov a rúd
 • Spracovanie palív z obnoviteľných zdrojov, napr. bionafty a etanolu

Recyklácia

 • Spracovanie a recyklácia kalu v banských procesoch
 • Spracovanie a recyklácia technologických kvapalín
 • Recyklácia polymérov
 • Recyklácia technologickej vody v priemyselných procesoch

Chemický priemysel – spracovanie olejov

 • Procesy pri výrobe derivátov olejov
 • Procesy rafinácie jedlých rastlinných olejov okrem olivového oleja
Ostředivý separátor FPC6 HF 33

Ostredivý separátor FPC6 HF 33

Procesy pri spracovaní minerálnych palív a mazacích tukov

 • Čistenie a úprava palív
 • Čistenie mazacích tukov
 • Spracovanie a recyklácia minerálnych a vykurovacích olejov
 • Spracovanie odpadových olejov z rafinérií a lagún, z odpadov z mazacích tukov a z odpadových vôd

Produkty zvieracieho pôvodu

 • Spracovanie vedľajších produktov pri priemyselnom spracovaní rýb a mäsa

Potravinársky priemysel

 • Spracovanie nekvapalných potravinárskych výrobkov
 • Spracovanie citrusových plodov
 • Výroba vína a cukru
 • Recyklácia produktov v potravinárskom priemysle

Mliekarenský priemysel a výroba džúsov

 • Procesy pri výrobe mliečnych produktov a syrov
 • Recyklácia odpadov
 • Spracovanie ovocia a zeleniny

Ak chcete získať viac informácií o odstredivých separátoroch PIERALISI, prosím kontaktujte nás tu.