Pásové lisy Vanex

Ponúkame široký sortiment pásových lisov Vanex na kontinuálne odvodňovanie komunálnych a priemyselných kalov, vrátane špeciálnej série vysokotlakových lisov na odvodňovanie vláknitých papierenských a celulózovo-papierenských kalov.

Pásové lisy dodávame buď samostatne, alebo v rámci linky na odvodňovanie, ktorá zahŕňa aj stanicu na prípravu flokulantu, komponenty na hygienizáciu kalov, rozvádzače, čerpadlá, kompresory, armatúry, potrubia, zásobné nádrže, dopravníky vylisovaného kalu, obslužnú plošinu atď.

Pri dodaní linky je možné zariadenie aj nainštalovať, uviesť do prevádzky, vyškoliť obsluhu a optimalizovať separačný proces tak, aby sme zabezpečili požadované parametre odvodňovania a minimalizovali náklady na prevádzku, ako je spotreba elektrickej energie, flokulantu atď. Po uvedení zariadenia do prevádzky poskytujeme záručný i pozáručný servis a dodanie všetkých náhradných dielov.

Okrem klasických stacionárnych odvodňovacích liniek ponúkame aj mobilné zariadenia, ktoré sa inštalujú na podvozok nákladného automobilu alebo prívesu, čím umožňujú odvodňovanie na viacerých miestach.

Výhody pásových lisov Vanex v porovnaní s inými separačnými zariadenia:

 • výrazne nižšia spotreba elektrickej energie a chemikálií v porovnaní s odstredivkami
 • sušina kalového koláča z komunálnych a biologických kalov je 20-35 % pri relatívne nízkej spotrebe flokulantu
 • kontinuálna automatická prevádzka
 • nenáročné na priestor v porovnaní s komorovými lismi
 • nízke obstarávacie náklady v porovnaní s inými metódami
 • nízke obstarávacie náklady v porovnaní s odstredivkami
 • jednoduchá obsluha a servis

Pásové lisy možno využiť na odvodňovanie:

 • komunálnych kalov v čističkách odpadových vôd,
 • biologických kalov,
 • potravinárskych kalov,
 • pivovarských kalov,
 • biomasy, napr. z bioplynových staníc,
 • banských kalov,
 • širokej škály priemyselných kalov,
 • papierenských kalov a iných vláknitých kalov,
 • celulózovo-papierenských kalov.

Ak máte záujem o viac informácií, kontaktujte nás.