Klasické pásové lisy Vanex VX

Pásové lisy Vanex VX sa vyrábajú na základedlhoročných skúseností s vývojom, výrobou a prevádzkou pásových lisov na odvodňovanie rôznych druhov komunálnych a priemyselných kalov.

Zvláštnosťou lisov Vanex VX je výrazne dlhšia gravitačná zóna v porovnaní s pásovými lismipodobnej kapacity od iných výrobcov.Umožňuje odvodňovanie kalu s veľmi nízkym obsahom sušiny (cca. 1 %) a kalov, pri ktorých sa obsah vstupnej sušiny mení. Možno ich použiť aj pri aplikáciách, kde by na dosiahnutie vyššieho obsahu vstupnej sušiny kalu bolo pri iných druhoch lisov potrebné zapojiť do odvodňovacej linky zahusťovač. Dlhá gravitačná zóna je daná jedinečnou štruktúrou lisu. Kal sa na konci horného sita preklápa na čisté spodné sito, kde gravitačná zónapokračuje.Odtečie pritom filtrát, ktorý by sa mohol zhromažďovaťna povrchu tvoriaceho sa filtračného koláča na hornom site.Do klinovej zóny prechádza kal bez voľnej vody.

Pásový lis klasický VX Pásový lis klasický VX Pásový lis klasický VX

 

 

Výhody pásových lisov Vanex VX

 • Gravitačná zóna dlhá až 6 m umožňuje odvodňovanie kalu s nízkym obsahom sušiny (cca. 1 %) a kalov, pri ktorých sa obsah vstupnej sušiny mení.
 • Na preplachovanie filtračných sít možno použiť prečistenú vodu z filtrátualebo vodu z odtoku čistiarne odpadových vôd, takže nie je nutné použiť technologickú vodu.
 • Mnoho častí lisu (žľaby, násypky, kryty, atď.) je vyrobených z nehrdzavejúcich materiálov (nehrdzavejúca oceľ, plast).
 • Bezproblémový pohyb horného a dolného sita zabezpečuje samostatný pohon bez prevodovky. Posun sita je pravidelný a nehrozí ani vydúvanie tkaniny, ktoré by mohlo sito poškodiť.
  • Rýchlosť sít je plynule regulovateľná pomocou frekvenčného meniča.
  • Všetok spojovací materiál je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele.
  • Z nehrdzavejúcej ocele možno vyrobiť celý lis.
  • Sušina filtračného koláča z komunálneho kalu dosahuje 18-35 %.

 

Pásové lisy Vanex VX sa vyrábajú v rôznych veľkostiach, ako je uvedené v tabuľke.

Parametre

VX

Výkonové parametre lisu závisia od vlastností kalu, typu flokulantu, filtračného sita a kvality obsluhy.

Ak máte záujem o viac informácií, prosím, kontaktujte nás.