Pásové zahušťovače

Domov » Pásové zahušťovače

Pásové zahušťovače VANEX

Pásový zahušťovač

Pásový zahušťovač

Pásový zahusťovač VANEX je zariadenie na kontinuálne zahusťovanie kalu s vysokým objemovým prietokom a nízkou energetickou spotrebou.

Vybrané vlastnosti, ktoré maximalizujú výkon a minimalizujú prevádzkové náklady:

  • jednoducho vymeniteľné rozrážače kalu zvyšujú efektivitu odvodňovania,
  • plynulo regulovateľné množstvo pridávaného kalu,
  • kontinuálne čistenie filtračných sít vysokotlakovými tryskami,
  • na preplachovanie filtračných sít možno použiť prečistenú vodu z filtrátualebo vodu z odtoku čistiarne odpadových vôd, takže nie je nutné použiť technologickú vodu,
  • kvalitné materiály odolné proti korózií predlžujú životnosť zariadenia.

Ak máte záujem o viac informácií, prosím, kontaktujte nás tu.