Okraje sušiacich sít

Domov » Sušiace sitá » Okraje sušiacich sít

Okraje sušiacich sít sú spevnené 4 cm širokou vrstvou dvojzložkového polyuretánového lepidla odolného proti hydrolýze a tepelne zatavené.

Okraje sa lepia pri prevádzkovom napnutí sita pomocou automatického zariadenia, ktoré lepidlo nanáša pod tlakom.